Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep openbare buitengewone commissie Covid-19 op 18-11-2020 om 18.00 uur

Oproep openbare buitengewone commissie Covid-19 op 18-11-2020 om 18.00 uur

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een vergadering van de buitengewone commissie COVID-19 te houden op woensdag 18 november 2020 om 18:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Bedrijfsvoering en Ondersteuning
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 18 november 2020
Aanvang:
18:00 uur
1.
18:00 - 18:00 uur

Opening/ mededelingen

2.
18:00 - 18:00 uur

Insprekers

3.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling agenda

4.
18:00 - 18:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 04-11-2020 (archnr. 2020004049)

Stukken

5.
18:00 - 18:00 uur

Voortgang beleid omtrent Covid-19

6.
18:00 - 18:00 uur

Huidige maatregelen Covid-19

7.
18:00 - 18:00 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 en 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

Hoogachtend,

 

C.A. Abraham

Voorzitter

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto.


Uitgelicht


Zoeken