Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2020 / Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op dinsdag 12-05-2020 om 20.00 uur

Oproep openbare ER-vergadering (BVR) op dinsdag 12-05-2020 om 20.00 uur

Geachte leden,

 

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) te houden op dinsdag 12 mei 2020, om 20.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 12 mei 2020
Aanvang:
20:00 uur
1.
20:00 - 20:15 uur

Opening/mededelingen

2.
20:15 - 20:30 uur

Vragenuur

3.
20:30 - 20:45 uur

Insprekers

4.
20:45 - 20:45 uur

Ingekomen stukken

Stukken

5.
20:45 - 21:00 uur

Vaststellen agenda

6.
21:00 - 21:00 uur

Crisisbeheer en gevolg ten aanzien van COVID19

7.
21:00 - 21:00 uur

Bekrachtiging Noodverordening COVID19 Bonaire-179 WolBES d.d. 28 april 2020 (archiefnr. 2020001428)

Stukken

8.
21:00 - 21:00 uur

Bekrachtiging Noodverordening COVID19 Bonaire-179 WolBES d.d. 05 mei 2020 (archiefnr. 2020001522);

Stukken

9.
21:00 - 21:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 wordt het Bestuurscollege uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing,  worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

E.E. Rijna

Voorzitter Eilandsraad

 

cc:  FZ, Rv, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H.


Uitgelicht


Zoeken