Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Toevoegen agendapunt aan openbare eilandsraadvergadering (BVR) van 24-09-2019

Toevoegen agendapunt aan openbare eilandsraadvergadering (BVR) van 24-09-2019

Geachte leden,

 

Middels schrijven d.d. 17 september 2019 verzoekt de fractieleden Demokrat, dhr. C. Abraham, mw. R. Hellburg-Makaai, en dhr. M. Pieters om een buitengewone raadsvergadering conform artikel 18 lid 2 van het WolBES en artikel 13 lid 1 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de eilandsraad met het agendapunt: omkopen pers door het bestuurscollege (archnr. 2019010485).

Gezien het vorenstaande stel ik voor om het voornoemd onderwerp toe te voegen aan de voorlopige agenda van de openbare eilandsraadvergadering (besluitvormende raad) van dinsdag 24 september 2019, van 19.00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan. 

Orgaan:
Eilandsraad
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
dinsdag 24 september 2019
Aanvang:
19:00 uur
1.
19:00 - 19:15 uur

Opening/mededelingen

2.
19:15 - 19:30 uur

Vragenuur

3.
19:30 - 19:45 uur

Insprekers

4.
19:45 - 19:45 uur

Ingekomen stukken

5.
19:45 - 20:00 uur

Vaststellen agenda

6.
20:00 - 20:00 uur

Omkopen van de pers door het bestuurscollege

Stukken

7.
20:00 - 20:15 uur

Sluiting

Bij agendapunt 6 wordt het bestuurscollege uitgenodigd.

 

Hoogachtend,

 

 

 

 

E.E. Rijna

Voorzitter

 

bijlage:1

cc: RV, FZ, afd. Com., dhr. J. Rosales (Politie), T&H, dhr. J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken