Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home / Raadsbijeenkomsten / Oproepen Eilandsraadvergaderingen 2019 / Oproep voor een gezamenlijke commissievergadering Samenleving en Zorg en Ruimte en Ontwikkelingop d.d. 16-10-2019

Oproep voor een gezamenlijke commissievergadering Samenleving en Zorg en Ruimte en Ontwikkelingop d.d. 16-10-2019

Geachte leden,

Hierbij roep ik u op ter bijwoning van een gezamenlijke vergadering van de commissies Samenleving en Zorg en Ruimte en Ontwikkeling te houden op woensdag 16 oktober  2019 om 16:00 uur, in de vergaderzaal van de eilandsraad in het Passangrahan.

Orgaan:
Vaste Commissie Samenleving en Zorg
Locatie:
Vergaderzaal eilandsraad, Plasa Reina Wilhelmina 2, Kralendijk, Bonaire Caribisch Nederland.
Datum:
woensdag 16 oktober 2019
Aanvang:
16:00 uur
1.
16:00 - 16:15 uur

Opening/mededelingen

2.
16:15 - 16:30 uur

Insprekers

3.
16:30 - 16:45 uur

Vaststellen agenda

4.
16:45 - 17:00 uur

Vaststelling kort verslag en besluitenlijst van 18 september 2019

Stukken

5.
17:00 - 17:00 uur

Toelichting ontwerp eilandsverordeningen huurcommissie- huurprijzenverordening Bonaire en Verhuursubsidieverordening Bonaire

Stukken

6.
17:00 - 17:15 uur

Sluiting

Bij behandeling van agendapunt 5 wordt het bestuurscollege met medenemen van haar adviseurs van de afdeling JAZ en de directies S&Z en R&O, een vertegenwoordiger van BZK en de directeur van FCB uitgenodigd.

 

Deze oproep zal elektronisch bekend worden gemaakt op het publieke gedeelte van het

raadsinformatiesysteem (www.konsehoinsular.com), en voor zover van toepassing, worden onderliggende documenten zoals gebruikelijk ter inzage gelegd bij de griffie.

 

Hoogachtend,

 

 

R.T. Domacassé

Voorzitter

 

 

 

cc: ER-leden, FZ, J. Piloto


Uitgelicht


Zoeken